Monday, September 22, 2008

Överklassens lögner.

Första artikeln: Religionen.

Vad är religion?

Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen begagnats för att hålla underklassen under sig.

Överklassen skrattar hemligt åt religionen, men anser att »män måste ha en religion för folket». En uppriktig ateist har nyligen förklarat att det är synd att göra underklassen olycklig genom att beröva den dess religion.

Religionens djupa betydelse kan man finna därav att ateister uppträtt till nattvardsvidskepelsens försvar. Vidskepelsen är nyttig för överklassen.

August Strindbergs Lilla katekes för Underklassen

No comments: