Friday, February 26, 2010

Anna-Clara och Hennes Bröder

Där stod Anna-Clara mitt i rummet framför den stora spegeln. Psalmboken höll hon uppslagen framför sig och med sin falska röst sjöng hon ur boken. Då och då tittade hon i spegeln för att se hur hon gjorde sig. Ibland satte hon hårrosetten rätt och ibland var det ett veck på kjolen som inte låg som det skulle.

Jag öppnade dörren och steg in.

--Min kära Anna-Clara, sade jag, en psalmbok är en mycket allvarligare sak än vad du föreställer dig. För att sjunga ur en psalmbok behöver man ingen repetition framför en spegel. Det passar sig inte alls. En psalmbok är ingenting att kokettera med. Då du kommer högre upp i skolan kommer din lärarinna att berätta dig vad en psalmbok egentligen är.

Anna-Clara satt tyst och allvarlig. Så såg hon mig rätt i ansiktet och sade i en bestämd ton:

--Jag vill bara säga dig en sak: man går inte in i ett stängt rum utan att knacka först!

Jag tror inte att Anna-Clara är mogen för de religiösa spörsmålen.

Hasse Zetterström: Anna-Clara och Hennes Bröder

Tuesday, February 2, 2010

Such minor fortresses as Sveaborg, Helsingfors

During the Crimean war the allied British and French navies distinguished themselves by their signal failure to effect the reduction of such minor fortresses as Sveaborg, Helsingfors, and the fortified lighthouses upon the Gulf of Finland. Their respective Admirals fired their severest broadsides into each other, and the bombardment of the forts was silenced by the smart interchange of nautical civilities between the two flagships. Napoleon III, who sought an explanation of this failure of his fleet, was given a reply that I cannot refrain from recommending to the British Admiralty to-day. "Well, Sire," replied the French diplomatist, who knew the circumstances, "both the Admirals were old women, but ours was at least a lady." If British Admirals cannot put to sea without incurring this risk, they might, at least, take the gunboat woman with them to prescribe the courtesies of naval debate.