Wednesday, October 8, 2008

Mitä mökkilaiset hökkelissänsä lukevat

Luulen melkein, että väki jo työltäkin palasi ; eno kumminkin jo istui koivikossa olut-haarikan ääressä. Mutta kuka vieras istui hänen vieressänsä? Oikein! se ei ollut mikään muu kuin tuo Hemppulan "herasyöninki", jonka monen-mutkaista nimeä en ole koskaan huolinut muistooni panna ja jonka pitäjäläiset tavallisesti kutsuvat paljaastansa Hempuksi.

...

"Sanokootte mitä hyvänsä", jatkoi eno herrojen keskustelemusta, "väli-kirjoja minä pidän alustalaisteni kanssa ja ajan pitkään minä sillä tavoin voitan paljoa enemmän kuin te, joka alinomaa ajatte väkenne mäelle. Silläpä ette saakkaan enää kelvollista väkeä".
"Kireämpiä palkollis-asetuksia! parempia asetuksia la'illisesta suojeluksesta! Minä olen siitä antanut jo mietteeni Huoneen-hallitus-seuralle". "

...

Se la'in-opillinen herra tunsi nähtävästi maan tapoja paremmin kuin sinä, ja nosti säälivällä naurulla olka-pää- tään. ",Tahtoisiko mamseli, että minä lukisin kaikkea mitä mökkilaiset hökkelissänsä lukevat. Olkoon se suotu, että heitä vasten on suomenkielisiäkin kirjoja. Mutta sen kyllä tiedätte, että suomenkieliset kirjat ovat talonpoikaista kirjallisuutta ; se teiltä kaiketi on leikki-puhetta, kun sanotte niitä lukevanne".

No comments: